OPPHAVSRETT

Utgiver

Området som er tilgjengelig via nettadressen chaqwanorge.no (heretter omtalt som «Nettsiden») eies av Coca-Cola European Partners Norge (heretter «CCEPN»), et aksjeselskap registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer 976 388 097, med tilhørende kontor registrert på adressen Robsrudskogen 5, 1470 Lørenskog.

Redaktør

Céline Rød, Digital Manager

Kontakt

 • Post:
  Coca-Cola European Partners
  Postboks 463
  1471 Lørenskog
 • E-post: crod@cokecce.com
 • Telefon: 08088
  Mandag til fredag: 08-16 (unntatt helligdager)

Leverandør

Nettsiden er levert av:
Loyaltic
Maria Skolgata 83
118 53 Stockholm
Lenker med relasjon til tredjepart

Nettsiden kan inneholde lenker til nettsteder utenfor CCEPNs kontroll. CCEPN kan ikke garantere for nøyaktigheten av informasjonen på disse sidene og kan heller ikke holdes ansvarlig. CCEPN påtar seg videre intet ansvar for innhold, annonsering, produkter, materiale eller tjenester på disse sidene.

På samme måte kan ikke CCEPN holdes ansvarlig på noen måte for skade samt direkte og/eller indirekte økonomisk tap grunnet bruk av disse sidene.

Opphavsrett

Formatet og innholdet på Nettsiden er et verk beskyttet av gjeldende lovgivning om opphavsrett. CCEPN regnes som opphavsmann. Enhver hel eller delvis gjengivelse uansett form uten tillatelse fra CCEPN er forbudt og utgjør en straffbar overtredelse i henhold til § 54 i lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk.

På samme måte regnes CCEPN som rettighetshaver til databaser tilknyttet Nettsiden. De er beskyttet i henhold til § 43 i lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk og Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/9/EF av 11. mars 1996 om rettslig vern av databaser. Merkene distribuert av CCEPN og dets partnere, og logoer som vises på Nettsiden, er registrerte varemerker.

Hel eller delvis gjengivelse av disse varemerkene eller logoene gjennom delvis utnyttelse av Nettsiden uten uttrykkelig tillatelse fra CCEPN, er forbudt i henhold til § 1 og 61 i lov 26. mars 2010 nr. 8.

Hypertekstlenker satt opp innenfor nettsiden rettet mot andre ressurser på internett, herunder dets partnere, har vært gjenstand for forhåndsgodkjenning, uttrykkelig og skriftlig. Enhver bruker eller besøkende til nettsiden kan etablere en hypertekstlenke til denne Nettsiden uten uttrykkelig samtykke fra CCEPN.

Personvern

De etterfølgende avsnitt beskriver vår personvernpolicy. De gir deg informasjon om opphavet til og bruken av navigasjonsinformasjon når du besøker Nettsiden og om dine rettigheter. Disse retningslinjene er både viktig for deg som ønsker å ha en positiv og trygg opplevelse av våre tjenester, og for oss som ønsker å svare på en presis og utfyllende måte på de spørsmålene og ønsker du eventuelt måtte ha ved besøk på Nettsiden. Formålet med innsamlingen av informasjon på Nettsiden og/eller gjennom samtaler med kundeservice, er å bedre forholdet med brukerne og de kommersielle relasjonene.

Mottakerne av personopplysningene er personell som tilhører CCEPN eller leverandørene som er bemyndiget av CCEPN.

Etter forutgående samtykke fra brukeren, kan CCEPN overføre denne informasjonen til kommersielle partnere i markedsføringsøyemed.

Når du besøker Nettsiden, kan navigasjonen på din plattform (PC, nettbrett, smarttelefon, etc.) registreres.

CCEPN kan bruke informasjonskapsler med det formål å muliggjøre eller forenkle elektronisk kommunikasjon, eller for å forvalte Nettsiden. De fleste nettlesere har mulighet til å slette informasjonskapsler fra harddisken, markere dem som uønsket, eller utstede en varsling før de lagres. Sjekk brukerveiledningen for din nettleser. Alle endringer i innstillinger kan påvirke din internett-surfing og tilgang til de tjenester som forutsetter bruk av informasjonskapsler.

Disse informasjonskapslene identifiserer deg ikke. De brukes til følgende formål:

 • Utarbeidelse av statistikk samt måling av mengde trafikk og bruk av ulike komponenter av Nettsiden (overskrifter og innhold besøkt, ruter), slik at vi kan øke verdien og brukbarheten av våre tjenester;
 • Lagring av informasjon relatert til et skjema som du fylte ut på Nettsiden (registrering eller tilgang til din konto) eller til produkter, tjenester eller informasjon som du valgte på Nettsiden (utfylling av kontaktskjema, etc.)
 • Implementering av sikkerhetstiltak, for eksempel når du blir bedt om å logge på igjen til et innhold eller tjeneste etter en viss tid.
 • Denne informasjonen lagres i brukerens datamaskin i ett år.

CCEPN registrerer kun informasjon som identifiserer deg, herunder ditt navn, telefonnummer eller epostadresse, arbeidsplass, hvis denne informasjonen kommuniseres frivillig. Du har rett til å motsette deg, få tilgang til, samt korrigere opplysninger om deg selv. I denne forbindelse kan du når som helst be om at dine personopplysninger korrigeres eller oppdateres, eller om at vi sletter dine personopplysninger fra våre arkiver. Slike anmodninger rettes til;

Coca-Cola European Partners Norge
Postboks 463
1471 Lørenskog

Brukeren er herved informert i samsvar med § 19 i lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger om at informasjonen han eller hun kommuniserer ved å svare på skjemaer på Nettsiden gjør det mulig å svare på anmodningen og overføres til CCEPN for administrative og kommersielle formål. CCEPN er ansvarlig for behandlingen. CCEPN vil ikke videreformidle personlige opplysninger til tredjepart uten samtykke.

Merkevarer distribuert av CCEP

©2017 The Coca-Cola Company. All rights reserved. CHAQWA and the CHAQWA design are trademarks of the The Coca-Cola Company.